Skip navigation

Zadanie 36

Zadanie 36

Przejdź do witryny internetowej o adresie http://centrum.kiss.pl/zasoby/zadania/zadanie36.html.

Uruchom hiperlink: Wybierz pojazd.
W formularzu Wypożycz pojazd wprowadzić następujące dane:

  • Rodzaj pojazdu: Rower.
  • Liczba wypożyczanych pojazdów: 2.
  • Data wypożyczenia: wstaw datę jutrzejszą.
  • Przewidywana data zwrotu: wstaw datę pojutrzejszą.

Po wykonaniu powyższych czynności kliknij przycisk Wyślij.

Liczbę, która zostanie wyświetlona na ekranie przekopiuj lub przepisz do wiersza Zadanie 36 pliku Zadania.docx.