Skip navigation

Zadanie 28

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

W jakim celu stosuje się w poczcie elektronicznej podpis cyfrowy?

Answers

Aby potwierdzić, że wiadomość nie zawiera wirusów.

Dla potwierdzenia autentyczności nadawcy i integralności przesłanej informacji.

Podpis cyfrowy daje gwarancję że otwarcie załączników jest bezpieczne.

Aby łatwo było sortować wiadomości w skrzynce odbiorczej lub w katalogach w których wiadomości są przechowywane.

Opinia zwrotna