Skip navigation

Zadanie 26

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Które z poniższych zdań najlepiej określa różnicę pomiędzy DW i UDW?

Answers

Adres odbiorcy UDW nie jest widoczny przez innych odbiorców tej samej wiadomości.

Adres odbiorcy DW nie jest widoczny przez innych odbiorców tej samej wiadomości.

Adres odbiorcy UDW jest widoczny przez innych odbiorców tej samej wiadomości.

Nie ma różnic pomiędzy odbiorcami DW i UDW.

Opinia zwrotna