Skip navigation

Zadanie 44

Zadanie 44

Użyj programu sprawdzającego pisownię i poczyń zmiany, jeśli będą konieczne.

Wiadomość Pozdrowienia niech będzie przesyłką z wysokim priorytetem (ważna).

Zażądaj potwierdzenia odbioru.

Wyślij wiadomość.