Skip navigation

Zadanie 5

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Które z poniższych określeń jest programem przeznaczonym do ochrony sieci komputerowej przed zewnętrznymi zagrożeniami?

Answers

Firewall.

Cache.

Cookie.

Podcast.

Opinia zwrotna