Skip navigation

Zadanie 49

Zadanie 49

Zapisz w kalendarzu nowe zdarzenie:

Temat: Spotkanie w celu wymiany doświadczeń.

Lokalizacja: W biurze.

Spotkania odbywać się będą w każdy dzień powszedni w godzinach od 11:00 do 12:00.