Skip navigation

Zadanie 22

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Który z widocznych poniżej adresów poczty elektronicznej jest poprawny?

Answers

biuro@firma.com_pl.

biuro@firma.compl.

biuro@firma.com.pl.

biuro.firma.com.pl.

Opinia zwrotna