Skip navigation

Zadanie 4

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Która z poniższych ikon informuje, że połączenie z witryną jest bezpieczne?

Opinia zwrotna