Skip navigation

Zadanie 41

Zadanie 41

Uruchom dowolny program obsługujący pocztę elektroniczną.

Wiadomość będzie wysłana na adres comwa20@onet.pl.

Temat wiadomości: Pozdrowienia.

W treści wiadomości umieść tekst:

Szanowny Panie.

Wykonuję zadania egzaminacyjne z modułu B2.

Przesyłam pozdrowienia.

Tu wpisz swoje imię.

Jeszcze nie wysyłaj tej wiadomości.