Skip navigation

Zadanie 9

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Które z wymienionych poniżej zagrożeń nie jest zwykle związane z aktywnością w Internecie?

Answers

Niebezpieczeństwo nękania lub dręczenia.

Utrata pamięci komputera.

Możliwość upublicznienia informacji osobistych.

Niebezpieczeństwo ataku hakera.

Opinia zwrotna