Skip navigation

Zadanie 13

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Która z poniżej widocznych ikon nie jest skrótem do przeglądarki internetowej?

Opinia zwrotna