Skip navigation

Zadanie 11

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

W jaki sposób można zabezpieczyć dzieci przed niepożądaną, szkodliwą informacją z Internetu?

Answers

Należy upewnić się, że zainstalowany jest i uaktualniany program antywirusowy.

Należy korzystać z Kontroli rodzicielskiej systemu operacyjnego i nadzorować używanie komputera przez dzieci.

Trzeba pozwalać dzieciom na swobodne wysyłanie i odbieranie poczty.

Trzeba pozwolić dzieciom na swobodny dostęp do pokoi rozmów (Chatów).

Opinia zwrotna