Skip navigation

Zadanie 46

Zadanie 46

Odpowiedz nadawcy wiadomości, w treści umieszczając pierwszy akapit otrzymanego załącznika.

Prześlij list do wiadomości dla comwa21@onet.pl.

Wyślij wiadomość.