Skip navigation

Zadanie 34

Zadanie 34

W wierszu adresu wpisz: www.dobreprogramy.pl, przejdź do tej witryny.

Dowolny obraz tej witryny wklej do wiersza Zadanie 34 pliku Zadania.docx.