Skip navigation

Zadanie 39

Zadanie 39

Korzystając z dowolnej wyszukiwarki internetowej odszukaj adresy stron ze słowami: banknoty przed denominacją.

Przejdź do dowolnej, wyszukanej strony i zapisz ją na Pulpicie, w folderze Moduł_B2 jako plik typu html.