Skip navigation

Zadanie 40

Zadanie 40

Wydrukuj pierwszą stronę witryny zapisanej w poprzednim zadaniu do pliku pdf, zapisz plik na Pulpicie w folderze Moduł_B2.