Skip navigation

Zadanie 20

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Przyciski widoczne w oknie dowolnej przeglądarki internetowej pozwalają (w kolejności):

Answers

Cofnąć się do poprzedniej strony, ponownie otworzyć odwiedzoną stronę, zamknąć okno przeglądarki, ponownie wczytać stronę.

Cofnąć się do poprzedniej strony, ponownie otworzyć odwiedzoną stronę, zatrzymać otwieranie strony, ponownie wczytać stronę.

Cofnąć się do poprzedniej strony, ponownie otworzyć odwiedzoną stronę, zatrzymać otwieranie strony, otworzyć pole wyszukaj przeglądarki internetowej.

Cofnąć się do poprzedniej strony, ponownie otworzyć odwiedzoną stronę, zamknąć kartę przeglądarki internetowej, ponownie wczytać stronę.

Opinia zwrotna