Skip navigation

Zadanie 25

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Które z poniższych typów plików, załączników poczty elektronicznej mogą być niedostarczane przez dostawcę usług pocztowych?

Answers

Pliki tekstowe.

Pliki wykonywalne.

Pliki arkuszy kalkulacyjnych.

Pliki w formacie PDF.

Opinia zwrotna