Skip navigation

Zadanie 45

Zadanie 45

Otwórz wiadomość Zaproszenie.eml znajdującą się na Pulpicie w folderze Moduł_B2.

Zapisz załącznik tej wiadomości na Pulpicie w folderze Moduł_B2.