Skip navigation

Zadanie 10

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Który z poniższych obiektów jest medialnym plikiem cyfrowym, który może być pobrany z Internetu i odtworzony w odtwarzaczu lub w komputerze?

Answers

Cookie.

Podcast.

Malware.

Blog.

Opinia zwrotna