Skip navigation

Zadanie 42

Zadanie 42

Przygotowana wiadomość będzie wysłana również do wiadomości dla comwa21@onet.pl.

Wiadomość ta będzie także wysłana dla comwa22@onet.pl, tak aby poprzedni odbiorcy nie poznali tego adresu.

Jeszcze nie wysyłaj tej wiadomości.