Skip navigation

Zadanie 27

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Które z poniższych zdań opisuje najwłaściwszy sposób postępowania w przypadku otrzymania poczty z podejrzanym plikiem załącznika?

Answers

Należy dodać dane kontaktowe nadawcy do własnej książki adresowej.

Należy usunąć całą przesyłkę wraz z załącznikiem, bez otwierania.

Należy otworzyć przesyłkę i załącznik aby sprawdzić zawartość.

Należy zamknąć a następnie ponownie otworzyć program pocztowy i otworzyć załącznik.

Opinia zwrotna