Skip navigation

Zadanie 19

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Kliknięcie ikony w przeglądarce Internet Explorer powoduje:

Answers

Zamknięcie i ponowne otwarcie przeglądarki internetowej.

Powoduje otwarcie tzw. Strony głównej, określonej w Opcjach internetowych.

Powoduje otwarcie stron najczęściej przeglądanych.

Powoduje otwarcie okna z witrynami zapisanymi w folderze Ulubione.

Opinia zwrotna