Skip navigation

Zadanie 32

Zadanie 32

Skopiuj dowolny akapit strony z informacjami o ECDL i wklej do wiersza Zadanie 32 pliku Zadania.docx.