Skip navigation

Zadanie 38

Zadanie 38

W wierszu adresu przeglądarki internetowej wpisz: ecdl.pl.

Przejdź do witryny Do pobrania.

Zapisz plik Sylabus B2 - Podstawy pracy w sieci na Pulpicie w folderze Moduł_B2.