Skip navigation

Zadanie 7

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Która z poniższych metod najlepiej zapewnia bezpieczny dostęp do sieci?

Answers

Wymagana jest opłata za dostęp do sieci.

Sieć oferuje zabezpieczenie antywirusowe.

Aby uzyskać dostęp wystarczy tylko podać identyfikator.

Aby uzyskać dostęp należy podać identyfikator i hasło.

Opinia zwrotna