Skip navigation

ECDL/ICDL A2

Moduł A2 - ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne

Aby zaliczyć ten moduł Kandydat musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • Zastosowania zaawansowanych opcji formatowania warunkowego.
  • Użycia operatorów logicznych, statystycznych i finansowych.
  • Tworzenia zaawansowanych wykresów.
  • Używania tabel przestawnych do analizy danych, sortowania oraz filtrowania danych.
  • Pracy ze scenariuszami, makrami, szablonami i skoroszytami.
  • Używania odnośników, importu danych do arkusza i śledzenia zmian.

Pytania są zgodne z:

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne

Moduł A2

Sylabus, wersja 2.0

Plik ten dostępny jest na witrynie ECDL lub bez pośrednictwa witryny ECDL.

Każdy test egzaminacyjny zawiera 20 zadań, za które można łącznie otrzymać 100 punktów.

Końcowy wynik egzaminu oparty jest na ocenie wykonanych zadań. Aby zaliczyć test, zdający musi uzyskać 75 punktów na 100 możliwych (75%).

W celu pogłębienia wiedzy w przykładowym zestawie umieszczono 40 zadań, czyli 2 razy więcej niż na prawdziwym egzaminie.

Utwórz na Pulpicie folder o nazwie Dysk_roboczy. Pobierz spakowany plik Pliki robocze.zip i rozpakuj go w folderze Dysk_roboczy.

Jeżeli nie będziesz znał(a) odpowiedzi naciśnij przycisk Pokaż.