Skip navigation

Zadanie 10

Zadanie 10

W arkuszu Personel wstaw do komórki D3 formułę wyświetlającą w jednej komórce imię i nazwisko.

Wklej formułę do zakresu komórek D4:D38.

Zastąp formułę łączącą dane jej wartością.

[5 pkt.]