Skip navigation

Zadanie 35

Zadanie 35

W arkuszu Razem wykorzystując zagnieżdżone funkcje warunkowe lub logiczne, w komórkach D4:D8 oceń działalność sklepów (komórki B4:B8) przyjmując kryteria z komórek F3:H6.

[5 pkt.]