Skip navigation

Zadanie 22

Zadanie 22

W arkuszu Prognoza zdefiniuj dwa nazwane scenariusze według schematu w kolumnach D:G.

[5 pkt.]