Skip navigation

Zadanie 36

Zadanie 36

Sformatuj tabelę z danymi w arkuszu Razem używając dowolny styl autoformatowania.

Ukryj kolumnę J w tym arkuszu.

[5 pkt.]