Skip navigation

Zadanie 4

Zadanie 4

W arkuszu Przychody dla kolumny Symbol kraju (kolumna C) zastosuj niestandardowy format liczbowy w postaci: UE/2014/1, UE/2014/2, UE/2014/3, itd.

[5 pkt.]