Skip navigation

Zadanie 27

Zadanie 27

W arkuszu Filtruj w komórce E2 wpisz formułę pokazującą miesiąc z daty komórki A2.

Wklej formułę do komórek E3:E101.

[5 pkt.]