Skip navigation

Zadanie 15

Zadanie 15

W arkuszu CoJeżeli zablokuj kolumnę A oraz wiersz 1.

[5 pkt.]