Skip navigation

Zadanie 19

Zadanie 19

W arkuszu Wykres dla serii danych Łączne zyski (€ 000) wprowadź drugą oś pionową z maksymalną wartością 15 000.

Jednostka główna drugiej osi równa 3000.

[5 pkt.]