Skip navigation

Zadanie 38

Zadanie 38

W arkuszu Finanse używając danych z komórek C1:C3 oblicz przewidywaną wartość inwestycji.

[5 pkt.]