Skip navigation

Zadanie 5

Zadanie 5

W arkuszu Przychody, w komórce C19 policz stosując odpowiednią funkcję liczbę krajów z zakresu komórek C2:C18.

C19 – Kraj, komórkę D19Przychód.

W komórce D21 oblicz średni przychód formułą = Przychód/Kraj.

[5 pkt.]