Skip navigation

Zadanie 31

Zadanie 31

Otwórz plik Rozwój. W arkuszu Miasta w komórkach A3:A12 usuń zbędne spacje.

[5 pkt.]