Skip navigation

Zadanie 32

Zadanie 32

W arkuszu Miasta w komórkach B3:B12 używając odpowiedniej funkcji wpisz symbol miasta, pierwsze trzy litery jego nazwy.

[5 pkt.]