Skip navigation

Zadanie 9

Zadanie 9

W arkuszu Personel usuń podział okna, pokaż linie siatki oraz spowoduj aby widoczne były wszystkie wiersze tabeli.

[5 pkt.]