Skip navigation

Zadanie 16

Zadanie 16

W arkuszu Tabela zdefiniuj formułę tablicową dla zakresu komórek C6:E21, która obliczy odpowiednie odsetki z kwot w komórkach C5:E5 wykorzystując oprocentowanie z pierwszego wiersza tabeli.

[5 pkt.]