Skip navigation

Zadanie 33

Zadanie 33

W arkuszu Razem wykorzystując funkcję 3D oblicz łączny obrót sklepów sieci Tęcza w latach 2009 – 2012.

[5 pkt.]