Skip navigation

Zadanie 39

Zadanie 39

Do nowego arkusza skoroszytu Rozwoj.xls importuj dane z pliku tekstowego Spis.txt.

[5 pkt.]