Skip navigation

Zadanie 24

Zadanie 24

W arkuszu Podstawa, sortuj tabelę według kolumny Data w porządku zgodnym z kolejnymi miesiącami (styczeń, luty, marzec itd.).

[5 pkt.]