Skip navigation

Zadanie 20

Zadanie 20

W arkuszu Wykres dla serii danych Łączna sprzedaż (€ 000) wypełnij słupki wykresu obrazem Tęcza.jpg znajdującym się na dysku roboczym.

[5 pkt.]