Skip navigation

Zadanie 12

Zadanie 12

W arkuszu Szukaj wstaw do komórki J4 funkcję, która przekształci nazwisko z komórki G4 na nazwisko zapisane wielkimi literami.

Skopiuj funkcję z komórki J4 do zakresu komórek J5:J7.

[5 pkt.]