Skip navigation

Zadanie 23

Zadanie 23

Korzystając ze scenariuszy zdefiniowanych w arkuszu Prognoza, utwórz raport zawierający podsumowanie scenariuszy.

Zapisz zmiany w pliku Tęcza.

[5 pkt.]