Skip navigation

Zadanie 13

Zadanie 13

W arkuszu Szukaj, zmień widok tak, że widoczne będą formuły, nie skutek ich działania.

[5 pkt.]