Skip navigation

Zadanie 2

Zadanie 2

W arkuszu Przychody sformatuj komórki zakresu D2:D18 zawierające wartości większe niż 10 i mniejsze niż 20 tak aby czcionka była koloru zielonego, tło komórek jasnoszare.

[5 pkt.]