Skip navigation

Zadanie 18

Zadanie 18

W arkuszu Wykres usuń z wykresu etykiety danych.

Dla serii danych Łączne zyski (€ 000) zmień typ wykresu na liniowy.

[5 pkt.]